เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ล.ลิง (พยัญชนะตัวที่ ๓๖)

ลุงลายกับลุงมิ่งลุงลายเป็นคนเลี้ยงลิง ลุงมิ่งเป็นคนเลี้ยงลูกลุงลายพาลิงไปเก็บลำไย ลิงปีนต้นลำไยลุงมิ่งพาลูกไปเล่นหลังสวนลำไย ลูกลุงมิ่งวิ่งเล่นใต้ต้นลำไยลิงเก็บลำไยช่วยลุงลาย ลำไยเต็มกะละมัง ลุงลายบอกลิงเลิกเก็บลำไยลุงลายลองยกกะละมัง กะละมังหนักเกินไป ลุงลายยกไม่ขึ้นลุงลายลองลากกะละมัง กะละมังหนักเกินไป ลุงลายลากไม่ไหวลุงมิ่งพาลูกเดินกลับบ้าน ผ่านสวนลำไยลุงลาย

เห็นลุงลายลากกะละมัง ลุงมิ่งจึงไปช่วยลุงลายลุงลายกับลุงมิ่งช่วยกันลากกะละมังลำไยกลับบ้าน ลิงกับลูกลุงมิ่งเดินตามหลังมาติดๆลุงลายกับลุงมิ่งลากกะละมังผ่านสวนลางสาดยายเลียง เห็นยายเลียงนั่งกินละมุดบนหลังลา

ลูกลุงมิ่งบอกให้ยายเลียงล้างละมุดก่อนกิน จะได้ไม่มีสารพิษยายเลียงลงจากหลังลาและล้างละมุด

ยายเลียงให้ลุงลายกับลุงมิ่งยืมลาลากกะละมังลำไยลุงลายกับลุงมิ่งเอากะละมังวางบนหลังลา และจูงลากลับบ้าน

ลุงลายกับลุงมิ่งดีใจไม่ต้องลากกะละมัง จึงเดินนำหน้าลา ลิงกับลูกลุงมิ่งก็เดินตามหลังลา


  • คำพื้นฐานหมวด

เล่น ล้าง ลำไย เลี้ยง ลูก ละมุด ลุง ลิง ไล่ ลางสาด หลัง


  • คำที่ใช้ในนิทานตัว

เล่น ล้าง ลำไย เลี้ยง ลูก ละมุด ลุง ลิง ลางสาด หลัง ลาย กะละมัง เลิก ลอง ลาก เลียง ลง ลา


  • ออกเสียง ลอ-ออ-ลอ = ลอ

พยัญชนะอื่นๆที่ออกเสียง ลอ ได้แก่

ฬ. จุฬา (พยัญชนะตัวที่ ๔๒) คำที่ใช้ในภาษาไทย : จุฬา กีฬา เขฬะ นาฬิกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น