เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ป.ปลา (พยัญชนะตัวที่ ๒๗)

ปู่ป้ากับปลาปูปู่กับป้ามีบ้านอยู่ชายป่า


ปู่ชอบกินปลา ป้าชอบกินปู


ที่บ้านปู่กับป้าเลี้ยงเป็ดไว้หลายตัว เป็ดชอบกินปลากินปู


ป้าเปิดประตูเล้าเป็ด พาเป็ดไปหากินปลากินปูในคลอง


เป็ดวิ่งลงคลองหากินปลากินปู เป็ดไม่มีมือ จึงใช้ปากจับปลาจับปู


เป็ดหากินเพลิดเพลินจนหลงเข้าไปในป่าลึก


ป้าตามหาเป็ด เจอคนปลูกผักกำลังนั่งกินปลาทู


คนปลูกผักจึงช่วยป้าตามหาเป็ด

ป้ากับคนปลูกผักเจอเป็ดกำลังกินปลากินปูอยู่ในป่าลึก


ป้าขอบคุณคนปลูกผักที่ช่วยตามหาเป็ด จึงให้แปรงสีฟันเป็นรางวัลแก่คนปลูกผัก

  • คำพื้นฐานหมวด

ไป เป็ด ปลูก ปาก ป้า ป่า ปลา ปู่ แปรง(น) ปลาทู ประตู เปิด ปู(น)

  • คำที่ใช้ในนิทานตัว

ไป เป็ด ปลูก ปาก ป้า ป่า ปลา ปู่ แปรง(น) ปลาทู ประตู เปิด ปู(น)

  • ออกเสียง ปอ-ออ-ปอ = ปอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น