เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ข.ไข่ (พยัญชนะตัวที่ ๒)

ขลุ่ย ขวาน

บน ภู เขา เขียว ขจี มี ขอน ไม้
สอง ตา ยาย แสน ยัน หมั่น ขึ้น เขา
เก็บ ข่า ขิง อีก นุน วุ่น ไม่ เบา
พร้อม รวง ข้าว ไป ขาย ราย ได้ ดี

วัน หนึ่ง ยาย ขาย ขวด อัน สุด สวย
นม ถ้วย เตือน ขลุ่ย ขวาน ให้ รีบ หนี
ประ เดี๋ยว ตา ขาย เจ้า เข้า พอ ดี
ขด ตัว เร็ว อย่า รอ รี ขี่ หลัง กัน

ขลุ่ย ขวาน หนี พอ ดี เจอ กับ ไข่
ขึ้น ขบวน รถ ไฟ หลาก หลาย สี
ทั้ง ม่วง แดง เขียว เหลือง ก็ ยัง มี
ดู ดีๆ เขียว ขจี ทั่ว ทั้ง คัน

ไข่ เตือน ขลุ่ย กับ ขวาน คาด เข็ม ขัด
เดี๋ยว รถ ไฟ สะบัด หน้า บ้าน หมี
ทาง ขรุขระ ช่าง แสน จะ ไม่ ดี
ดู นั่น สิ บ้าน หมี นี้ ไม่ ไกล

กล่าว ถึง ยาย กับ ตา น่า อด สู
ดู ซิ ดู ขลุ่ย ขวาน หาย ไม่ ได้ ขาย
ยาย จับ แขน ตา จับ ขา น่า เสีย ดาย
ขอ วอน ไหว้ นาง ฟ้า ช่วย ข้า ที

บัด ใด นั้น นาง ฟ้า อยู่ ตรง หน้า
จะ ให้ ข้า ทำ อย่าง ไร กับ ขลุ่ย ขวาน
บอก มา เถิด ท่าน จะ ได้ โดย เร็ว พลัน
ตา ยาย หวั่น พวก ฉัน อยาก ได้ คืน

นาง ฟ้า บอก สัญญา จะ ได้ ไหม
หาก ท่าน ได้ ขลุ่ย ขวาน วาน อย่า ขาย
เก็บ เขา ไว้ เป็น ของ อยู่ เคียง คู่ กาย
ขวาน ป้อง ภัย ขลุ่ย เสียง ใส แว่ว เสียง ยิน

ยาย กับ ตา รับ ปาก กับ นาง ฟ้า
หาก ได้ ขลุ่ย ขวาน มา จะ ไม่ ขาย
เก็บ ข้าว ของ ทุก อย่าง เคียง ข้าง กาย
สิ้น เสียง ไซร้ พลัน ขลุ่ย ขวาน กลับ คืน มา


ตั้ง แต่ นั้น ตา ยาย เลิก ขาย ของ
ต่าง ปรอง ดอง เปรม ปรีดิ์ มี สุข สันต์
ทั้ง สุข กาย สุข ใจ ทุก คืน วัน
ต่าง รัก กัน ขลุ่ย ขวาน ตา ยาย เอย

  • คำพื้นฐาน หมวด ข. ไข่
ขนุน ข้าว ขาย ขนม ขี่ ไข่ แขน ขา(น) เขา(ส) ของเล่น ขนมปัง ขัน(น) ข้าวสาร เขียน

  • คำที่ใช้ในนิทานตัว
นุน ข้าว ขาย ขนม ขี่ ไข่ แขน ขา(น) เขา(ส) ภูเขา เขียว ขจี ขอน ขยัน ขึ้น เขา(น) ข่า ขิง ขวด ขลุ่ย เข็มขัด ขวาน เข้า ขด ขบวน ขรุขระ ขอ ข้า(ส)

  • ข ออกเสียง ขอ-ออ-ขอ = ขอ
พยัญชนะอื่นๆ ที่ออกเสียง ขอ ได้แก่ ข.ขวด (พยัญชนะตัวที่ ๓ ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น