เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ผ.ผึ้ง (พยัญชนะตัวที่ ๒๘)


ผู้หญิง ผู้ชาย
ผึ้งเป็นเด็กผู้หญิง ผู้หญิงผมยาวจึงมัดผมถักเปียทุกวัน


ผาดเป็นเด็กผู้ชาย ผู้ชายผมสั้นจึงไม่ต้องมัดผม


ผึ้งกับผาดไปโรงเรียน คุณครูบอกว่า “ผู้หญิงนั่งหน้า ผู้ชายนั่งหลัง”


แต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็เป็นเพื่อนกันและเล่นด้วยกันได้


ผึ้งกับผาดก็ชอบเล่นด้วยกัน ผาดชอบตัดกระบอกไม้ไผ่มาแบ่งผึ้งเล่นตักตวงทราย


ผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันทำงาน รดน้ำผักที่โรงเรียน ทั้งผักชี ผักกาด ผักบุ้ง


ผึ้งชอบรดน้ำผักให้ผาด ผักของผาดและผึ้งเติบโตทุกวัน


ตอนกลางวันคุณครูจะให้เด็กๆนอน วันไหนอากาศหนาวทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็จะนำผ้าห่มมาห่มตัว


ผึ้งจะแบ่งผ้าให้ผาดห่มด้วยเสมอ


ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจึงรักกัน ผึ้งและผาดก็รักกัน และเป็นเพื่อนกัน
  • คำพื้นฐานหมวด ผ
ผักกาด ผู้หญิง ผม(ส) ผัก ผู้ชาย ผ้า ผักบุ้ง ผม(น) ผ้าห่ม ผักชี
  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ผ
ผักกาด ผู้หญิง ผัก ผู้ชาย ผ้า ผักบุ้ง ผม(น) ผ้าห่ม ผักชี ผึ้ง ผาด ไผ่

  • ผ ออกเสียง ผอ-ออ-ผอ = ผอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น