เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ท.ทหาร (พยัญชนะตัวที่ ๒๓)

ท่องเที่ยวทั่วไท


ทับทิมชอบท่องเที่ยวทั่วไทย

จึงออกเดินทางท่องเที่ยวโดยขึ้นรถแท็กซี่


ทับทิมไปเที่ยวอ่างทองดูปลาทองว่ายทวนน้ำ

ปลาทองว่ายทวนน้ำอยู่ที่ท่าน้ำปลาทองอ้วนเทอะทะ


หารเดินผ่านมาทักทายทับทิม ทับทิมก็ทักทายทหาร


หารชวนทับทิมไปนอนที่บ้าน ที่บ้านของหารมีโทรทัศน์หลายเครื่อง


ทับทิมล้างเท้าก่อนเดินเข้าบ้านหาร


หารเปิดโทรทัศน์ให้ทับทิมดู ทับทิมนอนบนที่นอนดูโทรทัศน์และเผลอหลับไป


หารจึงปิดโทรทัศน์ และนอนบนที่นอน

ทั้งหารและทับทิมก็นอนหลับฝันดีบนที่นอน


  • คำพื้นฐานหมวด

เท้า ที่นอน เที่ยว(ก) ทหาร โทรทัศน์ ทัพพี


  • คำที่ใช้ในนิทานตัว

เท้า ที่นอน เที่ยว(ก) หาร โทรทัศน์ ทับทิม ท่องเที่ยว ทั่ว ไทย ทาง แท็กซี่ อ่างทอง ปลาทอง ทวน ท่าน้ำ เทอะทะ ทักทาย


  • ออกเสียง ทอ-ออ-ทอ = ทอ

พยัญชนะอื่นๆที่ออกเสียง ทอ ได้แก่

ฑ.มณโฑ (พยัญชนะตัวที่ ๑๗) คำที่ใช้ในภาษาไทย : มณโฑ คนโฑ มณฑล

ฒ.ผู้เฒ่า (พยัญชนะตัวที่ ๑๘) คำที่ใช้ในภาษาไทย : เฒ่า วุฒิ วัฒนธรรม

ธ.ธง (พยัญชนะตัวที่ ๒๔) คำที่ใช้ในภาษาไทย : ธง ธูป ธานี ธิดา ลำธาร ธรรมชาติ ธรรมดา ธรรมะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น