เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ถ.ถุง (พยัญชนะตัวที่ ๒๒)

เถ้าแก่ ตาถึ


เถ้าแก่นั่งขายถ้วยอยู่ริมนนริมนนมีฝุ่นเยอะ ลมพัดฝุ่นมาติดอยู่ในถ้วย

เถ้าแก่เอามือถูถ้วย ถูไปถูมา ถูมาถูไปแม่ค้าขายถั่วเดินผ่านร้านเถ้าแก่

เถ้าแก่อยากกินถั่ว จึงซื้อถั่วสองถุงเถ้าแก่เทถั่วจากถุงใส่ถ้วย และกินถั่วเถ้าแก่กินถั่วไม่หมด จึงเทถั่วจากถ้วยใส่ถุงเย็นแล้วเถ้าแก่เก็บถ้วยใส่ถาดและกลับบ้านเถ้าแก่ถือถุงถั่วเดินกลับบ้านผ่านนาตาถึก

ตาถึกกำลังไถนา จึงถามเถ้าแก่เรื่องขายถ้วยเถ้าแก่คุยกับตาถึก และแบ่งถั่วให้ตาถึก

ตาถึกจึงแบ่งถ่านให้เถ้าแก่หนึ่งถุง เถ้าแก่ขอบคุณตาถึกที่แบ่งถ่านให้ทันใดนั้นฝนก็ตกหนัก เถ้าแก่และตาถึกวิ่งเข้าไปหลบฝนในถ้ำตาถึกวิ่งเร็วจึงลื่นไ เถ้าแก่จึงช่วยตาถึกเถ้าแก่และตาถึกวิ่งเข้าไปในถ้ำ ในถ้ำมีเถาวัลย์และโถห้าใบ

เถ้าแก่และตาถึกหยิบโถขึ้นมาดูโถใบที่หนึ่งมีถ้วยลายทองโถใบที่สองมีถั่วต้นงามโถใบที่สามมีถาดหลากสีโถใบที่สี่มีถุงใส่ผ้าโถใบที่ห้ามีถ่านหลายก้อนเถ้าแก่และตาถึกจึงนำ ถ้วย ถั่ว ถาด ถุงและถ่านไปบริจาคให้คนยากจนในหมู่บ้านเถิดเทิง

  • คำพื้นฐานหมวด

ถ้วย ถู ถนน ถั่ว ถุง

  • คำที่ใช้ในนิทานตัว

ถ้วย ถู ถนน ถั่ว ถุง เถ้าแก่ ถาด ถึก ไถ ถ่าน ไถล เถาวัลย์ โถ เถิด

  • ออกเสียง ถอ-ออ-ถอ = ถอ

2 ความคิดเห็น: