เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ง.งู (พยัญชนะตัวที่ ๗)

งู งอ แง


งูงอแงไม่อยากไปโรงเรียนจึงร้องให้งอแงทุกครั้งเมื่อแม่งูมาส่งที่โรงเรียน


งูงอแงไม่ชอบเล่นกับเพื่อน จึงนั่งหงอยเหงาอยู่เพียงลำพัง


งูงอแงเลื้อยไปใต้ต้นเงาะ ใต้ต้นเงาะเงียบงันเพราะไม่มีใครไปวิ่งเล่น


บนต้นเงาะมีนกเงือกหัวหงอกกำลังใช้จงอยปากงับเงาะ


นกเงือหัวหงอกโยนเงาะมาให้งูงอแง งูงอแงใช้ปากงับเงาะและกินเงาะเหมือนกเงือกหัวหงอก


ขณะงูงอแงและนกเงือกหัวหงอกกินเงาะ มีชายหญิงใส่งอบเดินมาที่ต้นเงาะ


ชายหญิงวางงอบไว้ข้างต้นเงาะ งูงอแงแอบอยู่ข้างงอบ นกเงือกหัวหงอกแอบอยู่บนต้นเงาะ


ขณะนั้นมีลมพัดแรงทำให้ต้นเงาะโงนเงน นกเงือกหัวหงอกจึงใช้จงอยปากงับเงาะหลายลูกและรีบบินกลับรัง


ชายหญิงเก็บเงาะได้มากพอแล้ว จึงหยิบงอบมาใส่ งูงอแงแอบอยู่ในงอบ


ชายหญิงใส่งอบไปขายเงาะที่ตลาด งูงอแงเห็นคนนำเงินมาซื้อเงาะ


ชายหญิงขายเงาะจนหมด และนำเงินไปบริจาคให้โรงเรียนของงูงอแง


งูงอแงเห็นความดีของชายหญิง จึงซาบซึ้ง

และบอกตัวเองว่าต่อไปงูจะเลิกงอแง มาโรงเรียนทุกวันและตั้งใจเรียนหนังสือ

  • คำพื้นฐานหมวด ง
เงาะ งู
เงาะ งู งอแง หงอยเหงา เงียบงัน นกเงือก หัวหงอกงอย งับ งอบ โงนเงน เงิน
  • ง ออกเสียง งอ-ออ-งอ = งอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น