เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ฝ.ฝา (พยัญชนะตัวที่ ๒๙)

ฝันกับฝางฝันกับฝางเป็นพี่น้องกัน พี่ชื่อฝันมีไฝอยู่ที่แก้ม น้องชื่อฝางมีไฝที่จมูก


ทุกวันฝันกับฝางนั่งเฝ้ามองดูลูกรั่งบนต้น


ฝูงผึ้งก็บินมาดอมดมดื่มน้ำหวานจากดอกรั่ง


รั่งหล่นจากต้น ฝูงผึ้งตกใจรีบบินกลับรัง ฝันกับฝางจึงเก็บรั่งใส่ถุง


วันนี้ฝนตกหนัก ฝันกับฝางไม่ได้ออกไปเฝ้าดูลูกฝรั่ง และนั่งอยู่ข้างฝาบ้านเฝ้ามองดูฝน


ฝันเปิดฝาโอ่งเพื่อรองน้ำฝน


ฝางมองดูน้ำกระเด็นเป็นฝอย


เม็ดฝนกระเด็นมาโดนฝาโอ่ง ฝุ่นที่เกาะอยู่ฝาโอ่งหลุดออกไป


ฝันเห็นฝนเริ่มตกปรอยๆ จึงวิ่งออกไปเล่นน้ำฝน ฝางเรียกฝันให้เข้าบ้าน


ผมฝันเปียกฝน ฝางหยิบผ้าฝ้ายที่เป็นผ้าเช็ดตัว เช็ดผมให้ฝัน


ใยผ้าฝ้ายติดที่ผมของฝัน ฝางหัวเราะฝัน ฝันจึงหัวเราะตามฝาง

  • คำพื้นฐานหมวด

ฝน ฝรั่ง(ผลไม้)

  • คำที่ใช้ในนิทานตัว

ฝน รั่ง(ผลไม้) ฝัน ไฝ เฝ้า ฝาบ้าน ฝาโอ่ง ฝอย ฝุ่น ฝ้าย ฝาง ฝูง

  • ออกเสียง ฝอ-ออ-ฝอ = ฝอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น