เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ต.เต่า (พยัญชนะตัวที่ ๒๑)

ตาหาตุ๊กแก


คุณตาเป็นตำรวจบ้านอยู่ใกล้ลาด


คุณตาแก่แล้วสายตาก็ฟ่าฟางจึงต้องใส่แว่นตา


ที่บ้านคุณตามีตุ๊กแกหลายตัว ตุ๊กแกชอบไต่อยู่หลังตู้เย็น


บางวันตุ๊กแกก็จะวิ่งเล่นอยู่บนโต๊ะที่วางอยู่ติดกับตู้เย็น


คุณตาไม่ชอบตุ๊กแกเพราะตุ๊กแกชอบมาขโมยกินตับ คุณตาจึงใช้ตะหลิวไล่ตุ๊กแก
ตุ๊กแกตกใจกลัวตะหลิวจึงตกลงมาจากโต๊ะกับข้าว


และคลานไปอยู่ใต้เตียง


คุณตาก้มมองหาตุ๊กแกแต่ไม่เจอคุณตาจึงยกเตียงขึ้น
ใต้เตียงมีแต่ตุ๊กตาตัวโต


คุณตาเลิกหาตุ๊กแก และเดินไปหยิบแตงโมในตู้มากิน


คุณตาแบ่งแตงโมให้เต่าที่เลี้ยงไว้ข้างเตาไฟ
เต่าชอบกินแตงโมเหมือนคุณตา


ขณะเอาแตงโมให้เต่า คุณตาจะร้องเพลงอย่างอารมณ์ดี “เต่า เต่า เต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัวผลุบ ผลุบ โผล่ โผล่ มันทำหัวผลุบ ผลุบ โผล่ โผล่”
  • คำพื้นฐานหมวด ต
ตำรวจ ตีน ตุ๊กตา เตียง เตา เต่า ตัว ตลาด ตา(อวัยวะ) ตัด ตา(ญาติ) ตู้เย็น ต้ม แตงโม ตู้ โต๊ะ ตับ ตะหลิว ตก ติด
  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ต
ตำรวจ ตีน ตุ๊กตา เตียง เตา เต่า ตัว ตลาด ตา(อวัยวะ) ตา(ญาติ) ตู้เย็น แตงโม ตู้ โต๊ะ ตับ ตะหลิว ตก ติด ตุ๊กแก ไต่ ตกใจ ใต้ แต่ โต
  • ต ออกเสียง ตอ-ออ-ตอ = ตอ
พยัญชนะอื่นๆที่ออกเสียง ตอ ได้แก่
ฏ.ปฏัก (พยัญชนะตัวที่ ๑๕) คำที่ใช้ในภาษาไทย : ปฏัก ปฏิกิริยา ปฏิทิน ปฏิบัติ ปรากฏ มกุฏ(กษัตริยาราม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น