เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ฉ.ฉิ่ง(พยัญชนะตัวที่ ๙)

ฉู่ฉี่ฉลาม


ตาฉวยเป็นคนโฉ่งฉ่าง ชอบฉุนเฉียว อาศัยอยู่ในฉางข้าว มีอาชีพตีฉิ่ง


วันหนึ่งตาฉวยอยากกินฉู่ฉี่ฉลาม จึงเลิกตีฉิ่งและวางฉิ่งไว้ใกล้กับฉาบ


ตาฉวยถือมวกออกไปหาปลา เดินไปตามลำคลองที่ชื้นแฉะ


ทางเดินชื้นแฉะเกินไป ตาฉวยลื่นล้ม มวกหลุดมือจมลงไปในน้ำ ตาฉวยเจ็บขาเลยฉุนเฉียว


ตาฉวยไปหาหมอ หมอฉีดยาให้ตาฉวยไปสองเข็ม ตาฉวยเจ็บและฉุนให้หมอ


ตาฉวยยังอยากกินฉู่ฉี่ฉลามจึงเดินไปที่ตลาดเพื่อซื้อปลาลาม


แม่ค้าถามตาฉวยว่าจะเอาปลาลามไปทำอะไร ตาฉวยฉุนเฉียวตอบว่า ฉันจะทำฉู่ฉี่ฉลาม


แม่ค้าเห็นตาฉวยฉุนเฉียวจึงแบ่งกล้วยฉาบให้ตาฉวย


ตาฉวยกินกล้วยฉาบจึงเลิกฉุนเฉียว และถือปลาลามกลับบ้านเพื่อทำฉู่ฉี่

  • คำพื้นฐานหมวด ฉ
ฉัน(ส) ฉีดยา
  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ฉ
ฉัน(ส) ฉีดยา ฉวย โฉ่งฉ่าง ฉุนเฉียว ฉางข้าว ฉู่ฉี่ ฉลาม ฉิ่ง ฉมวก ชื้นแฉะ กล้วยฉาบ ฉาบ ฉุน
  • ฉ ออกเสียง ฉอ-ออ-ฉอ = ฉอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น