เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ฟ.ฟัน (พยัญชนะตัวที่ ๓๑)

ฟ้ากับาง


ฟ้ามีสุนัขชื่อฟาง ฟางหูยาวฟ้าหูสั้น ฟ้ากับฟางใช้หูฟังเสียงต่างๆฟ้าชอบใส่ตุ้มหูสวยๆ ฟางมีขนยาวฟูอยู่ที่หูจึงไม่ชอบใส่ตุ้มหู แต่ฟ้ากับฟางก็ใช้หูฟังเสียงที่ได้ยินยายฟองใจดีเก็บฟักทองมาฝากฟ้ากับฟาง และร้องเรียกอยู่รั้วประตูหน้าบ้านฟางฟังเสียงเรียกรู้ว่าเป็นยายฟอง จึงเห่าเรียกฟ้าให้ออกมาหน้าบ้านฟ้ากับฟางออกมาหายายฟอง ยายฟองเอาฟักทองให้ฟ้ากับฟางฟ้ากับฟางขอบคุณยายฟอง ฟ้าทำแกงบวดฟักทองและแบ่งให้ฟางกิน แต่ฟางไม่ชอบกินฟ้าเอาแกงบวดฟักทองไปให้ยายฟอง ยายฟองขอบคุณฟ้าฟางใช้ฟันกัดฟองน้ำเล่นรอฟ้าอยู่ที่บ้าน


ฟ้ากลับมาบ้านร้องเรียกหาฟาง ฟางปล่อยฟองน้ำออกจากปากวิ่งไปหาฟ้าฟ้ากินแกงบวดฟักทอง ฟางนอนที่โซฟามองดูฟ้าก่อนนอนฟ้าแปรงฟัน ฟันของฟ้าจึงสะอาดและแข็งแรงฟ้าปิดไฟทุกหลอด ลดพลังงานไฟฟ้าและประหยัดค่าไฟ  • คำพื้นฐานหมวด

ฟัน(น) ฟัง

  • คำที่ใช้ในนิทานตัว

ฟัน(น) ฟัง ฟ้า ฟาง ฟู ฟอง ฟักทอง ฟองน้ำ โซฟา ไฟ ไฟฟ้า

  • ออกเสียง ฟอ-ออ-ฟอ = ฟอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น