เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ญ.หญิง (พยัญชนะตัวที่ ๑๓)


ดอกหญ้าตามริมทาง มีเพียงแต่ แค่ต้นหญ้า

อ่อนแรงล้า ท้าลม มองไม่เห็น

สู้หยัดยืน ประคองตน อย่างลำเค็ญ

คนไม่เห็น ดูหมิ่น สิ้นราคา

จากต้นหญ้า เติบใหญ่ ให้ใบดอก

หาคนชอบ เชยชม สมถวิล

ดอกหญ้าไหว ไร้ผู้คน มาเดินดิน

นกกาบิน ไม่เหลียวมอง สองข้างทาง

ต้นดอกหญ้า ดูดีดี มีประโยชน์

ไม่มีโทษ กับใคร มองให้เห็น

จะกล่าวถึง ความดี ที่หญ้าเป็น

ประจักษ์เช่น นี้แล แค่เหลียวมอง

หญ้านวลน้อย ใช้สอย ปลูกสนาม

ใบเล็กงาม นุ่มนิ่ม ชวนหลงใหล

ทนแสงแดด แผดเผา อยู่ร่ำไป

ต้นแข็งแรง โตไว โรคไม่มี

มาเลเซีย รากตื้น ใบใหญ่หนา

คือต้นหญ้า ชอบน้ำ แดดอ่อนแสง

ดูแลง่าย รักษา ไม่เปลืองแรง

เหล่าแมลง ตัวหนอน ชอบชอนไช

สนามกอล์ฟ เขียวขจี เพราะต้นหญ้า

เบอร์มิวด้า ชอบอยู่ ดูสดสวย

ข้อปล้องสั้น ไร้ดอก บานระทวย

คนเหยียบย่ำ ใบยังสวย เพราะทนทาน

กระต่ายน้อย ชอบกิน ถิ่นดอกหญ้า

เหล่าพฤกษา ยินดี มีสุขสันต์

หญ้าเล็กใหญ่ เติบโต ทุกคืนวัน

เกื้อหนุนกัน สัตว์พืช และผู้คน

  • คำพื้นฐาน หมวด ญ. หญิง

หญ้า

  • คำที่ใช้ในนิทานตัว

หญ้า ใหญ่

คำที่ใช้ในภาษาไทย : ญวน ญาณ ญาติ อนุญาต ญัตติ ญี่ปุ่น

  • ออกเสียง ญอ-ออ-ญอ = ญอ

พยัญชนะอื่นๆ ที่ออกเสียง ญอ ได้แก่ ย.ยักษ์ (พยัญชนะตัวที่ ๓๔)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น