เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ค.ควาย (พยัญชนะตัวที่ ๔)

ค่ำคืนของค้้างคาว


ค่ำคืนหนึ่งค้างคาวโบยบิน
ออกหากินไปทั่วท้องฟ้า
ค่ำคืนหนึ่งค้างคาวบอกว่า
โปรดเมตตาให้กับตัวฉัน

ขอให้ข้ากลายเป็นคางคก
เดินคอตกกินแมลงเม่า
ออกหากินทุกวันค่ำเช้า
คอยคลอเคล้ากับสายฝนพรำ

อนิจจาเจ้าคางคกน้อย
ช่างเศร้าสร้อยไม่มีปีกบิน
วันวันเที่ยวออกหากิน
อยู่ในถิ่นคลองน้ำเค็ม

ขอเปลี่ยนเป็นดวงดาว
สว่างแพรวพราวยามค่ำคืน
ทายทักยามจันทร์ตื่น
คนชูชื่นดูงามตา

ดาวน้อยเศร้าสร้อยนัก
คงต้องพักรักขื่นขม
จันทร์เจ้าทิ้งอกตรม
ไปกับลมเมฆบดบัง

ขอเปลี่ยนเป็นควายเฒ่า
จะได้เฝ้าข้าวชาวนา
ไถคลาดจนเหนื่อยล้า
นอนคันนาบ้างข้างครัว

ควายเฒ่าแสนเจ็บใจ
อยู่ต่อไปช่างอดสู
ขอเปลี่ยนเป็นคุณครู
สอนเด็กอยู่ในโรงเรียน

คุณครูนั้นหายาก
พ่อแม่ฝากให้ความรู้
สอนศิษย์เรื่องคิ้วหู
คะน้าหมูฝึกให้กิน

เป็นครูแสนชื่นใจ
ไม่ขอไปเป็นค้างคาว
ไม่กลับเป็นดวงดาว
คางคกเล่าช่างเหงาใจ

ควายเฒ่าก็ไม่เป็น

ช่างลำเค็ญสุดหัวใจ

คนบอกเลือกเป็นได้
แต่ไม่ใช่เลือกเกิดมา

คุณครูมีความสุข
สอนสนุกเขียนหนังสือ
เด็กเด็กก็ไม่ดื้อ
ช่างแสนซื่อไม่แสนซน


  • คำพื้นฐาน หมวด ค. ควาย

คอ คน(น) ควาย ครัว ครู คิ้ว คะน้า


  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ค

คอ คน(น) ควาย ครัว ครู คิ้ว คะน้า ค่ำ คืน ค้างคาว คางคก คอย คลอเคล้า คลอง คง ไถคลาด คันนา ความรู้ เค็ม ลำเค็ญ  • ออกเสียง คอ-ออ-คอ = คอ

พยัญชนะอื่นๆ ที่ออกเสียง คอ ได้แก่


ค.คน (พยัญชนะตัวที่ ๕ ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว)

ฆ.ระฆัง (พยัญชนะตัวที่ ๖) คำที่ใช้ในภาษาไทย : ระฆัง ฆ่า ฆ้อง เฆี่ยน ตะเฆ่ ฆาต ฆราวาส โฆษณา โฆษก โฆษิต โฆษะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น