เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย จ.จาน (พยัญชนะตัวที่ ๘)

จดหมายจากจระเข้

วันนี้คุณจระเข้ตื่นแต่เช้า เพราะตั้งใจจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆ

ก่อนเขียนจดหมาย คุณจระเข้ต้องไปที่ห้างสรรพสินค้า จึงคว้าจักรยานคู่ใจปั่นไปโดยเร็ว ภายในห้างมีของขายเยอะแยะมากมาย เช่น จักรเย็บผ้า จั่วหลังคาบ้าน จอบ จาน คุณจระเข้มองหาของที่ต้องการ "เจอแล้ว!จานข้าวของน้องหมา" เมื่อได้จานข้าวแล้วคุณจระเข้ก็รีบกลับไปที่บ้าน เพื่อเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆ

คุณจระเข้นับชื่อเพื่อน "หนึ่ง...คุณจักจั่น....สอง...คุณดอกจำปา สาม...คุณจิงโจ้ สี่...คุณจิ้งเหลน ห้า...คุณจิ้งจก หก...คุณจงอาง เจ็ด...คุณต้นจาก" คุณจระเข้มีเพื่อนอยู่ทั้งหมดเจ็ดสหาย

คุณจระเข้จึงหยิบกระดาษขึ้นมาเจ็ดแผ่น ปากกาเจ็ดด้าม ซองจดหมายเจ็ดซองและแสตมป์อีกเจ็ดดวง วางไว้ข้างแจกัน


วันที่หนึ่งวันอาทิตย์ คุณจระเข้เลือกหยิบกระดาษสีแดงและปากกาสีแดง เขียนจดหมายถึงคุณจักจั่น "สวัสดีจ๊ะจักจั่น เธอสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ ฉันหวังว่าตอนนี้เธอคงมีความสุขกับการส่งเสียงร้องเพลงในยามค่ำคืนนะ...คิดถึงเพื่อนรักจักจั่น"

หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ คุณจระเข้ก็พับจดหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใส่ไว้ในซองจดหมาย คุณจระเข้ไม่ลืมที่จะใส่ความรักลงไปในซองจดหมายสีแดง


วันที่สองวันจันทร์ คุณจระเข้เลือกหยิบกระดาษสีเหลืองและปากกาสีเหลือง เขียนจดหมายถึงคุณจำปา "สวัสดีจ๊ะจำปา เธอสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ ฉันหวังว่าตอนนี้เธอคงมีความสุขกับการเป็นไม้ประดับที่ทำให้บ้านของคนน่าอยู่นะ...คิดถึงเพื่อนรักจำปา"

หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ คุณจระเข้ก็พับจดหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใส่ไว้ในซองจดหมาย คุณจระเข้ไม่ลืมที่จะใส่ความรักลงไปในซองจดหมายสีเหลือง


วันที่สามวันอังคาร คุณจระเข้เลือกหยิบกระดาษสีชมพูและปากกาสีชมพูเขียนจดหมายถึงคุณจิงโจ้ "สวัสดีจ๊ะจิงโจ้ เธอสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ ฉันหวังว่าตอนนี้เธอคงมีความสุขกับการดูแลลูกที่กระเป๋าหน้าท้องของเธอนะ...คิดถึงเพื่อนรักจิงโจ้"


หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ คุณจระเข้ก็พับจดหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใส่ไว้ในซองจดหมาย คุณจระเข้ไม่ลืมที่จะใส่ความรักลงไปในซองจดหมายสีชมพูวันที่สี่วันพุธ คุณจระเข้เลือกหยิบกระดาษสีเขียวและปากกาสีเขียว เขียนจดหมายถึงคุณจิ้งเหลน "สวัสดีจ๊ะจิ้งเหลน เธอสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ ฉันหวังว่าตอนนี้เธอคงมีความสุขกับการเลื้อยคลานวิ่งเล่นตามซอกหินนะ...คิดถึงเพื่อนรักจิ้งเหลน"

หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ คุณจระเข้ก็พับจดหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใส่ไว้ในซองจดหมาย คุณจระเข้ไม่ลืมที่จะใส่ความรักลงไปในซองจดหมายสีเขียว


วันที่ห้าวันพฤหัสบดี คุณจระเข้เลือกหยิบกระดาษสีส้มและปากกาสีส้ม เขียนจดหมายถึงคุณจิ้งจก "สวัสดีจ๊ะจิ้งจก เธอสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ ฉันหวังว่าตอนนี้เธอคงมีความสุขกับการเล่นกายกรรมไต่ฝาผนังและเพดานนะ...คิดถึงเพื่อนรักจิ้งจก"หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ คุณจระเข้ก็พับจดหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใส่ไว้ในซองจดหมาย คุณจระเข้ไม่ลืมที่จะใส่ความรักลงไปในซองจดหมายสีส้ม

วันที่หกวันศุกร์ คุณจระเข้เลือกหยิบกระดาษสีฟ้าและปากกาสีฟ้าเขียนจดหมายถึงคุณจงอาง "สวัสดีจ๊ะจงอาง เธอสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ ฉันหวังว่าตอนนี้เธอคงมีความสุขกับการเล่นซ่อนหาในป่าใหญ่นะ...คิดถึงเพื่อนรักจงอาง"

หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ คุณจระเข้ก็พับจดหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใส่ไว้ในซองจดหมาย คุณจระเข้ไม่ลืมที่จะใส่ความรักลงไปในซองจดหมายสีฟ้าวันที่เจ็ดวันเสาร์ คุณจระเข้เลือกหยิบกระดาษสีม่วงและปากกาสีม่วง เขียนจดหมายถึงคุณต้นจาก "สวัสดีจ๊ะต้นจาก เธอสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ ฉันหวังว่าตอนนี้เธอคงมีความสุขกับการเจริญเติบโตและงอกงามในแม่น้ำนะ...คิด ถึงเพื่อนรักต้นจาก"

หลังจากเขียนจดหมายเสร็จ คุณจระเข้ก็พับจดหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใส่ไว้ในซองจดหมาย คุณจระเข้ไม่ลืมที่จะใส่ความรักลงไปในซองจดหมายสีฟ้า


คุณจระเข้นำจดหมายทั้งเจ็ดฉบับ ฝากไปกับบุรุษไปรษณีย์ และเฝ้ารอการตอบกลับของเพื่อนๆ ทั้งเจ็ดสหายอย่างมีความหวัง...

  • คำพื้นฐานหมวด จ
จระเข้ จาน เจอ จับ จมูก
  • คำที่ใช้ในนิทานตัว จ
จระเข้ จาน เจอ ใจ จะ จดหมาย จักรยาน จักรเย็บผ้า จั่ว จอบ จักจั่น จำปา จิงโ้จ้ จิ้งเหลน จิ้งจก จงอาง เจ็ด ต้นจาก แจกัน จ๊ะ จัตุรัส จันทร์ เจริญเติบโต
  • จ ออกเสียง จอ-ออ-จอ = จอ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น