เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ก.ไก่ (พยัญชนะตัวที่ ๑)


ไก่ กับ กา


ไก่ กับ กา อยู่ บ้าน หลัง เดียว กัน ต่าง ช่วย กัน ปัด กวาด เช็ด ถู ทำความ สะอาด บ้าน ทุก วัน
เมื่อ ไก่ หา อาหาร มา ได้ ก็ จะ แบ่ง ให้ กา กิน คืน ที่ ฝน ตก หนัก ฟ้า ร้อง ไก่ กลัว กา จะ อยู่ เป็น เพื่อน ไก่ ทั้ง สอง จึง รัก กัน มากใกล้ ถึง วัน เกิด กา ไก่ คิด หา ของ ขวัญ ให้ กา แต่ คิด ไม่ ออก จึง ออก เดิน ทาง ไปถาม สัตว์ ทั้ง หลายไก่ เจอ กระต่าย กับ กบ กำลัง ระโดด แข่ง กัน เข้า ไป ใน กระป๋อง กระต่าย บอก ให้ ไก่ เอา กางเกง ไป ให้ กา แต่ กา มี กางเกง เยอะ แล้ว ไก่ จึง เดิน ทาง ต่อ ไปไก่ เจอ กวาง กำลัง เก็บ ดอกไม้ กวาง บอก ให้ ไก่ เก็บ กุหลาบ ไป ให้ กา แต่ กา มี กุหลาบ เยอะ แล้ว ไก่ จึง เดิน ทาง ต่อ ไปไก่ เจอ แกะ กำลัง กิน กะหล่ำปลี ใน สวน ของ ชาวสวน แกะ บอก ให้ ไก่ เก็บ กล้วย ของ ชาวสวน ไป ให้ กา แต่ กา มี กล้วย เยอะ แล้ว ไก่ จึง เดิน ทาง ต่อ ไปไก่ เจอ กุ้ง กุ้ง บอก ให้ ไก่ เอา แกงส้ม กับ ก๋วยเตี๋ยว ไป ให้ กา กา มี แกงส้ม กับ ก๋วยเตี๋ยว เยอะ แล้ว ไก่ จึง เดิน ทาง ต่อ ไป


ไก่ เจอ เด็ก กำลัง นั่ง วาด ภาพ การ์ตูน สุนัข ตัว หนึ่ง วิ่ง ผ่าน มา กัด เด็ก ร้อง ให้ เสียงดัง แม่ ของ เด็ก กำลัง กราบ พระ อยู่ ได้ ยิน เสียง เด็ก ร้อง ก็ ตก ใจ รีบ วิ่ง ออก มา และ หยิบ กระเป๋า พา เด็ก ไป หา หมอ


ค่ำ แล้ว ไก่ ยัง ไม่ ได้ ของ ขวัญ วัน เกิด ให้ กา ไก่ เผลอ หลับ บน ก้อนหิน ด้วย ความเหน็ด เหนื่อยและ แล้ว วัน กิด กา ก็ มา ถึง ทุก คน มี กล่อง ของ ขวัญ ใบ ใหญ่ มา ให้ กา ไก่ ไม่ มีกล่อง ของ ขวัญ มา ให้ กา

แต่ ไก่ มี กอด มา ฝาก กา ดี ใจ มาก กา กอด ไก่ ไก่ ก็ กอด กา
  • คำพื้นฐาน หมวด

ก็ กิน เก็บ กัด การ์ตูน ไก่ กระต่าย กางเกง กล้วย แกง กระเป๋า กะหล่ำปลี กวาง กราบ กุ้ง กระป๋อง

กระโดด ก๋วยเตี๋ยว กุหลาบ กวาด


  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ก

ก็ กิน เก็บ กัด การ์ตูน ไก่ กระต่าย กางเกง กล้วย แกง กระเป๋า กะหล่ำปลี กวาง กราบ กุ้ง กบ

กระป๋อง กระโดด ก๋วยเตี๋ยว กุหลาบ กวาด กา ก้อนหิน แกะ กล่อง กอด กับ กัน กลัว ใกล้ เกิด กำลัง


  • ก ออกเสียง กอ-ออ-กอ = กอ


1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะ..เป็นคำพื้นฐานที่น่าสนใจสำหรับเด็กอนุบาลมากค่ะ
    แต่อยากรบกวนสอบถามว่ามีภาพประกอบการอ่านหรือเปล่าค่ะ..อยากจะนำมาต่อยอดความรู้และพัฒนาเด็กๆต่อไปค่ะ...ขอบพระคุณมากค่ะ

    ตอบลบ