เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ด.เด็ก (พยัญชนะตัวที่ ๒๐)

โด่งเด็กดี


โด่งเด็กดีชอบปลูกดอกไม้ เพราะดอกไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ตอนเช้าโด่งเด็กดีชอบเดินดื่มนมและดูดอกไม้ในสวน

ดอกไม้บางดอกชื่อเหมือนดาวบนท้องฟ้า เช่นดอกดาวเรือง ดอกดาวกระจาย

ดอกไม้บางดอกสีขาวมีกลิ่นหอม เช่น ดอกมะลิ

เจ้าด่างสุนัขสีดำของโด่งเด็กดี ชอบดมดอกมะลิ

แต่ดอกไม้ที่โด่งเด็กดีชอบคือดอกเข็มสีแดง

โด่งเด็กดีรดน้ำ พรวนดินให้ดอกไม้และดอกเข็มสีแดงทุกวัน

ดอกไม้และดอกเข็มสีแดงเติบโตมีสีสันสวยงาม

โด่งเด็กดีนำดอกไม้และดอกเข็มสีแดงไปไหว้พระที่วัด

โด่งเด็กดีมีความสุขที่ได้ทำความดีและดูแลโลก

  • คำพื้นฐานหมวด ด
ได้ ดู เดิน ดอกเข็ม ดิน ดี ดอกไม้ เด็ก ดื่ม
  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ด
ได้ ดู เดิน ดอกเข็ม ดิน ดี ดอกไม้ เด็ก ดื่ม
โด่ง ดอกดาวเรือง ดอกดาวกระจาย ดำ ดม ดอกมะลิ ดูแล ด่าง แดง

  • ด ออกเสียง ดอ-ออ-ดอ = ดอ
พยัญชนะอื่นๆ ที่ออกเสียง ดอ ได้แก่
ฎ.ชฎา (พยัญชนะตัวที่ ๑๔) คำที่ใช้ในภาษาไทย : ชฎา กุฎิ ฎีกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น