เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ซ.โซ่(พยัญชนะตัวที่ ๑๑)

ซอเซ็งแซ่
ยายแซวชอบสีซอ ซอของยายแซวเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งซอย


วันหนึ่งยายแซวไปหาของป่า เห็นเสือซูบผอม หน้าซีดเซียว เดินโซเซ มีโซ่ผูกที่ข้อเท้า เสือขอร้องให้ยายแซวเอาโซ่ออกให้


ยายแซวรับปากจะเอาโซ่ออกให้เสือ แต่เสือต้องฟังยายแซวสีซอ ซอของยายแซวเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วป่า


สัตว์ป่าน้อยใหญ่ซาบซึ้งเสียงซอของยายแซว จึงออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อฟังเสียงซอของยายแซว


เสือขอซอจากยายแซว แต่ยายแซวไม่ให้ ยายแซวเอาโซ่ออกให้เสือและออกเดินทางหาของป่า


ยายแซวได้ของป่ามากมายหลายชนิด จึงนำไปขายในตลาด ขณะนั่งรอคนมาซื้อ ยายแซวจึงสีซอ ซอของยายแซวเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วตลาด


มีผู้คนจำนวนมากซาบซึ้งเสียงซอของยายแซว เดินมาดูยายแซวสีซอ


เด็กคนหนึ่งเดินซุ่มซ่ามไม่ทันระวัง เตะก้อนหินล้มลงทับซอของยายแซวหัก
เสียงซอเซ็งแซ่ของยายแซวเงียบลงทันที


พ่อของเด็กซุ่มซ่ามจึงให้ซึงยายแซวแทนซอที่หักไปยายแซวจึงดีดซึงเสียงดังเซ็งแซ่แทนซอ
  • คำพื้นฐานหมวด ซ
ซื้อ
  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ซ
ซื้อ แซว ซอ เซ็งแซ่ ซอย ซูบผอม ซีดเซียว โซเซ โซ่ ซาบซึ้ง ซุ่มซ่าม ซึง
  • ซ ออกเสียง ซอ-ออ-ซอ = ซอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น