เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ร.เรือ (พยัญชนะตัวที่ ๓๕)

ร.โรงเรียนน่าอยู่


หนูรุ้งตื่นแต่เช้า เพราะวันนี้เป็นวันแรกที่หนูรุ้งจะได้ไปโรงเรียน


คุณแม่ตื่นแต่เช้าเหมือนหนูรุ้ง หยิบร่ม และเรือของเล่นใส่กระเป๋านักเรียนให้หนูรุ้ง


หนูรุ้งสะพายกระเป๋าเดินขึ้นรถยนต์ คนแม่ขับรถยนต์ไปส่งหนูรุ้งที่โรงเรียน


หนูรุ้งตื่นเต้นเมื่อเห็นสิ่งต่างๆ ตามริมทาง มีทั้งตึกสวย ป่ารกร้าง รั้วกำแพงสูง


มีรถพยาบาลวิ่งแซงรถยนต์ของแม่กับหนูรุ้งเข้าไปในโรงพยาบาล เห็นคุณหมอรีบรับคนไข้เข้าไปรักษาตัว


หนูรุ้งรู้จักคุณหมอเพราะคุณหมอใจดีเคยรักษาหนูรุ้งตอนที่ไม่สบาย หนูรุ้งฝันอยากเป็นคุณหมอบ้างจัง
หนูรุ้งจึงต้องไปโรงเรียนทุกวัน จะได้เป็นคนดีและเก่ง มีแต่คนรัก


หนูรุ้งมองเห็นรถไฟวิ่งบนราง มีชายแก่ใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเดินเก็บขยะตามรางรถไฟ


หนูรุ้งสงสารชายแก่ใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งจึงร้องให้ และแบ่งโอวัลตินร้อนให้ชายแก่หนึ่งถุง


หนูรุ้งมองเห็นธงชาติปลิวไสว จึงรู้ว่าถึงโรงเรียนแล้ว


หนูรุ้งบอกแม่ว่าจะตั้งใจเรียน และบอกรักแม่ก่อนเข้าห้องเรียน


ที่โรงเรียนมีคุณครูใจดี หนูรุ้งรักโรงเรียนและเพื่อนๆ จึงอยากไปโรงเรียนทุกวัน


  • คำพื้นฐานหมวด ร
รู้ รถ ร้อน โรงเรียน รู้จัก รัก เรือ รูป รถไฟ โรงพยาบาล เรา รถยนต์ ร้องให้ ร่ม
  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ร
รู้ รถ ร้อน โรงเรียน รู้จัก รัก เรือ รถไฟ โรงพยาบาล รถยนต์ ร้องให้ ร่ม รุ้ง แรก ริม รกร้าง รั้ว รีบ รับ รักษา ราง รุ่งริ่ง เรียน นักเรียน
  • ร ออกเสียง รอ-ออ-รอ = รอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น