เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย บ.ใบไม้ (พยัญชนะตัวที่ ๒๖)

บัวบานบ้านยายบึ้ง


บึงแห่งหนึ่งมีดอกบัวบานและใบบัวเต็มบึง

นกชอบบินผ่านบึงมาดูดอกบัวบาน บินไปบินมาหลายเที่ยว

ยายบึ้งบ้านอยู่ริมบึง ชอบทำหน้าบึ้งตึงเมื่อเห็นนกบินผ่านบึง

ยายบึ้งไล่นก นกตกใจบินหนีจากบึง

วันหนึ่งบุรุษไปรษณีย์มาบ้านยายบึ้งและเดินผ่านบึงบัวบาน

บุรุษไปรษณีย์อยากได้ดอกบัว แต่มีเบ็ดอยู่รอบบึง บุรุษไปรษณีย์ลงไปเก็บดอกบัวไม่ได้

คนใบ้ผูกโบแบกบันไดเดินผ่านมาจึงช่วยบุรุษไปรษณีย์เก็บดอกบัว

บุรุษย์ไปรษณีย์ขอบคุณคนใบ้ และแบ่งดอกบัวให้คนใบ้

บุรุษไปรษณีย์นำบัวบานไปฝากยายบึ้งที่บ้าน

ยายบึ้งยิ้มที่ได้ดอกบัวบาน หน้าจึงไม่บึ้งตึง
ยายบึ้งเลิกหน้าบึ้ง นกบินผ่านบึง ยายบึ้งก็ยิ้ม
  • คำพื้นฐานหมวด บ
บ้าน บิน
  • คำที่ใช้ในนิทานตัว บ
บ้าน บิน บัว บาน บึ้ง บึง ใบ บุรุษไปรษณีย์ เบ็ด ใบ้ โบ แบก บันได
  • บ ออกเสียง บอ-ออ-บอ = บอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น