เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ย.ยักษ์ (พยัญชนะตัวที่ ๓๔)

ยิ้มแย้ม


ยายแย้มอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ ย่ายิ้มอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็ก หลังคามุงหญ้าคา ยายแย้มกับย่ายิ้มเป็นเพื่อนกัน


ย่ายิ้มไม่สบาย ยายแย้มจะไปเยี่ยมย่ายิ้ม ยายแย้มจะมาิ้มงขายาวและงใหญ่ ย่ายิ้มอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังคามุงหญ้าคาจึงหยิบกางเกงขายาวและยาดมไปฝากย่ายิ้มยายแย้มออกเดินทางแต่เช้าตรู่ ระหว่างทางก็เจอเด็กเกเรกำลังยืนแอบอยู่ข้างพุ่มไม้ยายแย้มจึงถามเด็กเกเรว่ายืนทำอะไร เด็กเกเรบอกให้ยายแย้มอย่าเสียงดัง เพราะกำลังจะยิงนกกระยางยายแย้มมองเห็นนกกระยางกำลังหากินอยู่ในบึงยายแย้มบอกเด็กเกเรว่านกกระยางมีลูกตัวเล็กๆ รอกินอาหารอยู่ที่บ้าน เมื่อได้อาหารก็จะเอาไปฝากลูกๆเด็กเกเรรู้สึกสงสารนกกระยางจึงหยุดยิง และกลับบ้านพร้อมกับยาดมที่ยายแย้มแบ่งให้เป็นรางวัลยายแย้มเดินทางไปถึงบ้านย่ายิ้มด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ย่ายิ้มออกมาต้อนรับยายแย้มหน้าบ้านยายแย้มยิ้มให้ยายยิ้ม ยายยิ้มยิ้มให้ยายแย้มและยกมือไหว้สวัสดีกันยายแย้มหยิบยาดมกับกางเกงขายาวให้ย่ายิ้ม ย่ายิ้มรับของและขอบคุณยายแย้ม


  • คำพื้นฐานหมวด

อยู่ ยา หยิบ ยาย ย่า ยิง


  • คำที่ใช้ในนิทานตัว
อยู่ ยา หยิบ ยาย ย่า ยิง แย้ม ยิ้ม เยี่ยม ยาว ยืน นกกระยาง หยุด ยิ้มแย้ม ยก

  • ออกเสียง ยอ-ออ-ยอ = ยอ

พยัญชนะอื่นๆที่ออกเสียง ยอ ได้แก่

ญ.หญิง (พยัญชนะตัวที่ ๑๓)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น