เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย อ.อ่าง (พยัญชนะตัวที่ ๔๓)


ออม อ้ำ

น้องออมกับน้องอ้ำ ชวนกันไปดูอึ่งอ่างที่อ่างเก็บน้ำ
อึ่งอ่างอ้วนแอบอยู่ตามซอกหิน

น้องออมหยิบงุ่นออกมาจากถุง แบ่งให้น้องอ้ำ น้องอ้ำอมยิ้มเมื่อมองเห็นงุ่น

น้องออมกับน้องอ้ำนั่งกินงุ่นอย่างเร็ดร่อย มองดูอึ่งอ่างข้างอ่างเก็บน้ำ

อึ่งอ่างเห็นน้องออมกับน้องอ้ำ จึงเดินอืดอาดลงอ่างเก็บน้ำ

เย็นแล้วคุณอามาเรียกน้องออมกับน้องอ้ำกลับบ้าน

น้องออมกับน้องอ้ำมองหาอึ่งอ่างอ้วน อึ่งอ่างอ้วนเดินอืดอาดขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำ น้องออมกับน้องอ้ำวางงุ่นไว้ให้อึ่งอ่างอ้วนกิน

น้องออมกับน้องอ้ำเดินกลับบ้านกับคุณอา บ้านของน้องออมกับน้องอ้ำอยู่ไกลจากอ่างเก็บน้ำ

เมื่อถึงบ้านน้องออมกับน้องอ้ำรีบอาบน้ำ
น้องออมเปิดน้ำใส่อ่าง น้องอ้ำเปิดฝาโอ่งน้ำ

น้องออมนอนอาบน้ำในอ่าง น้องอ้ำยืนอาบน้ำข้างโอ่ง

ก่อนนอนคุณอาอ่านหนังสือนิทานเรื่อง “ไออุ่นจากอ้อมกอด” ให้น้องออมกับน้องอ้ำฟัง

น้องออมกับน้องอั้มจึงนอนกอดกันเพื่อรับไออุ่นจากอ้อมกอด

  • คำพื้นฐานหมวด อ
อ่าน อา อาบน้ำ องุ่น

  • คำที่ใช้ในนิทานตัว อ
อ่าน อา อาบน้ำงุ่น ออม อ้ำ อึ่งอ่าง อ่างเก็บน้ำ อ้วน แอบ ออก อมยิ้ม ร็ดร่อย อืดอาด อ่าง โอ่ง ไออุ่น อ้อมกอด

  • อ ออกเสียง ออ-ออ-ออ = ออ

1 ความคิดเห็น:

  1. Titanium Max's | A Guide To Learning the Top 10 Most Popular
    Titanium Max's babylisspro nano titanium hair dryer is an A-Tier A-Tier Level. It titanium spork has a special status titanium bar that gives you a chance to climb the buy metal online tier 3 levels of titanium engagement rings the game.

    ตอบลบ