เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ห.หีบ (พยัญชนะตัวที่ ๔๑)


ห่าน หงส์ เห็ด หอย


ห่าน หงส์ หากินริมหาดทราย ห่านชอบกินหอย หงส์ชอบกินเห็ดห่านมองเห็นหงส์ริมหาดทราย ห่านหัวเราะดีใจที่เจอหงส์ หงส์หัวเราะดีใจที่เจอห่านห่านแบ่งหอยให้หงส์ หงส์แบ่งเห็ดให้ห่าน ห่านกินเห็ด หงส์กินหอย ห่านและหงส์กินหอยกินเห็ดหงส์ชวนห่านไปที่ห้อง ห้องของหงส์มีหัวหอมและเห็ดหูหนูห่านหิวจึงขอกินหัวหอมและเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูติดที่หัวเข่าห่านหงส์หัวเราะห่าน และกระซิบข้างหูห่านบอกให้ดูเห็ดหูหนูที่ติดอยู่หัวเข่าห่านห่านจึงเก็บเห็ดหูหนูที่ติดอยู่หัวเข่าไปไว้ในห้องครัวของหงส์ห่านลาหงส์กลับบ้าน หงส์บอกห่านว่าพรุ่งนี้จะไปหาเห็ดหาหอยที่ริมหาดทรายอีก

ห่านก็บอกหงส์ว่าพรุ่งนี้จะไปหาเห็ดหาหอยที่ริมหาดทรายอีกเหมือนกัน


  • คำพื้นฐานหมวด

ให้ หู เห็น ห้อง หา หัว หัวเข่า

  • คำที่ใช้ในนิทานตัว
ให้ หู เห็น ห้อง หา หัวเข่า ห่าน หงส์ หาด หอย เห็ด หัวเราะ หัวหอม เห็ดหูหนู ห้องครัว

  • ออกเสียง หอ-ออ-หอ = หอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น