เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ส.เสือ (พยัญชนะตัวที่ ๔๐)

สวนสัตว์สนุกสาวแสนสวยจะไปเที่ยวสวนสัตว์ จึงใส่เสื้อกันหนาวสีส้ม เสื้อกันหนาวสีส้มตัวสั้นจึงมองเห็นสะดือสาวแสนสวย


สาวแสนสวยหยิบมุดเดินขึ้นรถสามล้อไปสวนสัตว์


ในสวนสัตว์มีสัตว์หลายชนิด สาวแสนสวยมองเห็นเสือกับสิงโตส่งเสียงคำรามอยู่ในกรง


ข้างๆ กรงเสือกับสิงโตมีแม่ค้าขายส้มโอ
เสือกับสิงโตชอบกินส้มโอ จึงขอให้สาวแสนสวยซื้อส้มโอให้กิน


สาวแสนสวยจึงซื้อส้มโอสองลูกให้เสือกับสิงโต


เสือกับสิงโตแย่งกันกินส้มโอ จนส้มโอหล่นลงบนพื้นสกปรก
เสือกับสิงโตอดกินส้มโอ เสือโมโหส่งเสียงคำรามสิงโต สิงโตก็โมโหจึงส่งเสียงคำรามเสือบ้าง


สาวแสนสวยสอนเสือกับสิงโต ให้เสือกับสิงโตรักกันและแบ่งส้มโอให้กันกิน


สาวแสนสวยเก็บส้มโอที่สกปรกไปล้างที่ก๊อกน้ำข้างนามหญ้า


เสือจึงแบ่งส้มโอให้สิงโต สิงโตก็แบ่งส้มโอให้เสือ


สาวแสนสวยกลับบ้านและซื้อส้มโอไปฝากแม่ที่บ้านสี่ลูก (หนึ่ง สอง สาม สี่ ส้มโออร่อยดี สี่ สาม สอง หนึ่ง)

  • คำพื้นฐานหมวด ส
ใส่ ส้มโอ เสื้อกันหนาว เสื้อ ส้ม สอน สวนสัตว์ สะดือ เสื้อผ้า สิงโต สมุด เสือ

  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ส
ใส่ ส้มโอ เสื้อกันหนาว ส้ม สอน สวนสัตว์ สะดือ สิงโตมุด เสือ สาว แสนสวย สี สั้น สามล้อ ส่งเสียง สอง สาม สี่ สกปรกนาม สัตว์

  • ส ออกเสียง สอ-ออ-สอ = สอ
พยัญชนะอื่นๆที่ออกเสียง สอ ได้แก่
ศ.ศาลา (พยัญชนะตัวที่ ๓๘) คำที่ใช้ในภาษาไทย : ศาลา ศพ ศาล โศก ศรี ศอก ศิวะ ศัพท์ ศักราช ศาสดา ศัลย์ ศึกษา ศาสตร์ ศีล ศุกร์ ศิลปะ ศีรษะ ศูนย์ เศร้า เศรษฐี กุศล

ษ.ฤษี (พยัญชนะตัวที่ ๓๙) คำที่ใช้ในภาษาไทย : ฤษี ภาษา ษมา(ขมา) ภูษา โทษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น