เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย ว.แหวน (พยัญชนะตัวที่ ๓๗)

วัววิ่ง

วัวหลงฝูงตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปในวัด

ในวัดมีคนใส่แว่นตากำลังนั่งไหว้พระ

วัววิ่งไปชนคนไหว้พระ ชนวิทยุคนไหว้พระ

คนไหว้พระล้มลงไปทับวิทยุ

คนไหว้พระโวยวายวิ่งไล่วัว

วัววิ่งหนีอย่างว่องไว เวียนวนอยู่ในวัด

เด็กเล่นว่าวเห็นคนไหว้พระวิ่งไล่วัว จึงวิ่งไล่วัวช่วยคนไหว้พระ

วัววิ่งหนีคนไหว้พระและเด็กเล่นว่าว จนออกนอกเขตวัด

คนไหว้พระและเด็กเล่นว่าวหยุดวิ่งไล่วัว คนไหว้พระจึงกลับไปไหว้พระ เด็กเล่นว่าวจึงกลับไปเล่นว่าว
และวัวก็ไม่เคยวิ่งเวียนวนในวัดอีกเลย
  • คำพื้นฐานหมวด ว
วัว ไหว้ วิ่ง วิทยุ วัด
  • คำที่ใช้ในนิทานตัว ว
วัว ไหว้ วิ่ง วิทยุ วัด แว่นตา โวยวาย ว่องไว เวียนวน ว่าว

  • ว ออกเสียง วอ-ออ-วอ = วอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น