เปิดประตูท่องทุ่ง

เปิดประตูท่องทุ่ง...

บัญชีคำพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ จำแนกเป็นคำนาม จำนวน ๑๗๕ คำ จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง อาชีพ มี ๑๕ คำ เครือญาติมี ๑๔ คำ อวัยวะมี ๒๒ คำ เครื่องแต่งกาย - เครื่องนอน มี ๑๑ คำ ดอกไม้ มี คำ ผลไม้มี ๑๘ คำ ผัก มี ๑o คำ อาหาร มี ๑๒ คำ สัตว์ มี ๒๕ คำ สิ่งของ มี ๒๗ คำ พาหนะ มี ๔ คำ และสถานที่ มี ๑๒ คำ คำกริยา คำเชื่อม และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

บัญชีคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคำคุ้นตา ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ นั้นเป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น และในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป ควรอยู่ระหว่าง oo – ๑๕o คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ กกกเล็ก หรอบญชคคนต ซงมจนวนคงสน ๒๔๒ ค นน เปนคทเดกเกเลก

คำพื้นฐานกับนิทานพยัญชนะไทย น.หนู (พยัญชนะตัวที่ ๒๕)


น้องนุ่นน้องนุ่นตื่นนอนแต่เช้า อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันและแต่งตัวไปโรงเรียนน้าขับรถมอเตอร์ไซด์ไปส่งน้องนุ่น น้องนุ่นนั่งข้างหลังกอดเอวน้าไว้แน่น

น้าและน้องนุ่นขับรถผ่านทุ่งนา ในนามีน้ำ ชาวนากำลังดำนานกกาก็ออกมาโบยบินหากินปลาในนาข้าวของชาวนาน้องนุ่นดีใจที่เห็นนกสีเขียว จึงเอานิ้วชี้ไปที่นก

นั่นนกอะไรคะ น้องนุ่นถามน้า นกแก้วจ๊ะ น้าบอกนุ่นนกแก้วขนนุ่ม บินผ่านน้าและน้องนุ่นไปยังหนองน้ำ นุ่นโบกมือให้นกแก้วเมื่อถึงโรงเรียน เห็นนักเรียนนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นน้อยหน่าน้องนุ่นสะพายกระเป๋าและถือกล่องนมเดินเข้าห้องเรียน

ในห้องเรียนของน้องนุ่นมีภาพในหลวงติดอยู่ น้องนุ่นไหว้ในหลวงและบอกน้าว่า หนูรักในหลวงค่ะ น้าก็รักในหลวงเหมือนน้องนุ่นน้องนุ่นเก็บกระเป๋า และนำนมไปวางที่โต๊ะคุณครู

โต๊ะคุณครูมีขวดน้ำปลา และถุงน้ำตาล น้องนุ่นวางนมใกล้ถุงน้ำตาลคุณครูเดินมา น้องนุ่นและน้าสวัสดีคุณครู คุณครูสวัสดีน้าและน้องนุ่นน้ากลับบ้าน น้องนุ่นเรียนหนังสือที่โรงเรียนตอนเย็นน้ามารับน้องนุ่นกลับบ้าน  • คำพื้นฐานหมวด

น้อง นก หนู(ส) หนังสือ น้ำ นอน นักเรียน นั่ง ในหลวง นกแก้ว นม น้ำตาล น้ำปลา น้า นา หน้า น้อยหน่า นิ้ว นั่น


  • คำที่ใช้ในนิทานตัว

น้อง นก หนู(ส) หนังสือ น้ำ นอน นักเรียน นั่ง ในหลวง นกแก้ว นม น้ำตาล น้ำปลา น้า นา หน้า น้อยหน่า นิ้ว นั่น นุ่น แน่น ดำนา ชาวนา นุ่ม หนองน้ำ


  • ออกเสียง นอ-ออ-นอ = นอ

พยัญชนะอื่นๆที่ออกเสียง นอ ได้แก่

ณ.เณร (พยัญชนะตัวที่ ๑๙) คำที่ใช้ในภาษาไทย : เณร ณรงค์ ญาณ คำนวณ บัณฑิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น